«
1
2
3
4
5
6
»
Jak przygotować pliki?

Jak prawidłowo przygotować pliki do druku?


Pliki przyjmujemy w formacie PDF. Nie przyjmujemy plików w formatach otwartych: *.cdr, *.ai itp.

Sposób prawidłowego przygotowania plików obrazuje zestaw szablonów w dziale Download. Prawidłowo przygotowany plik powinien zawierać spady niezależnie czy dany projekt przewiduje grafikę do krawędzi strony czy nie.


Przykładowo jeżeli przygotowujemy projekt wizytówki 50 mm x 90 mm to:

a) w polu bleed wpisujemy wartość 2 mm dla każdej ze stron

lub

b) projektujemy wizytówkę na stronie o formacie 54 mm x 94 mm- pamiętając, że owe 2 mm z każdej strony to spad czyli margines błędu do cięcia na gilotynie.WAŻNE!


Nie osadzaj żadnych tekstów lub grafik (chyba, że mają być do krawędzi, ale wtedy pamiętaj o spadzie) zbyt blisko krawędzi cięcia i zbyt blisko łamów arkusza (np. w bigowanych zaproszeniach) – odległość minimalna to 4 mm.
Brak spadów spowoduje świecenie białym kolorem.


Pliki do druku powinny być przygotowane wg następujących parametrów:


  1. Rozdzielczość wykorzystanych grafik powinna wynosić 300 DPI (w skali 1:1).
  2. Kolorowe grafiki oraz obiekty wektorowe wykorzystane w projekcie powinny być przygotowane w palecie CMYK. Proszę nie załączać do pliku żadnych profili kolorystycznych.
  3. Czcionki należy zamienić na krzywe lub załączyć do pliku PDF.
  4. Projekty graficzne zawierające takie elementy jak przezroczystości, warstwy, przejścia tonalne powinny zostać spłaszczone lub zrastrowane do grafiki bitmapowej. Sugerujemy zapis do wersji 1.3 PDF.
  5. Prace wielostronicowe należy przysłać w jednym pliku. Wszystkie strony w pliku powinny mieć tę samą orientację chyba, że życzą sobie Państwo innego układu druku, ale wtedy należy w zamówieniu szczegółowo opisać układ stron. Brak takiego opisu może skutkować nieuznaniem reklamacji w przypadku druku plików o różnej orientacji.


Zasady tworzenia kolorów specjalnych:

 

Przy tworzeniu czarnych apli (dużych powierzchni o jednobrawnej kolorystyce) sugerujemy stosować następujące składowe CMYK:

- black ( czarny) – 100 %
- cyan (niebieski) – 45 %
- magenta (różowy) – 45 %
- yellow (żółty) – 45 %

Przy tworzeniu szarych apli (dużych powierzchni o jednobrawnej kolorystyce) sugerujemy stosować następujące składowe CMYK:

- black ( czarny) – wartość zmienna w zależności jak intensywną szarość chcemy uzyskać np. 45%
- cyan (niebieski) – ok. 5-30%
- magenta (różowy)– 0%
- yellow (żółty) – 0%


Uwaga !

Szczególnie w przypadku druku cyfrowego drukowanie dużych szarych powierzchni jest technologicznie trudne dlatego sugerujemy stosować powyższą recepturę